tran phu's Profile

tran phu

tran phu

14/02/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • tran phu đã đặt câu hỏi: pha tối của quang hợp Cách đây 4 tháng

    pha tối của quang hợp  hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng có đúng hay không ? vì sao

  • tran phu đã đặt câu hỏi: pha tối của quang hợp Cách đây 4 tháng

    pha tối của quang hợp  hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng có đúng hay không ? vì sao