YOMEDIA

nguyễn huỳnh công danh's Profile

nguyễn huỳnh công danh

nguyễn huỳnh công danh

16/11/2000

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • nguyễn huỳnh công danh đã đặt câu hỏi: Sinh lớp 9 Cách đây 1 năm

    Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau : Thực vật,  hổ, chuột, nai, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cầy, vi khuẩn.

    a. Xếp các sinh vật trên theo thành phần của hệ sinh thái.

    b. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã nêu trên.

                c. Nếu cây xanh chết thì quần xã trên có tồn tại không? Vì sao?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • nguyễn huỳnh công danh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF