AMBIENT

Tính vận tốc dòng nước so với mốc cố định nào đó đặt trên mặt đất ?

bởi Nguyễn Thị Thúy 21/09/2018

Khi xuôi dòng sông, một chiếc cano đã vượt một chiếc bè tại điểm A. Sau thời gian t=60p, chiếc cano đi ngược là và gặp bè tại một điểm cách B về phía hạ lưu một khoảng l=6km. Xác định vận tốc chảy của dòng nước. Biết rằng động cơ cano cùng một chế độ khi cả 2 cùng chuyển động

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi vcn là vận tốc của ca nô so với nước
  Gọi vcđ là vận tốc của ca nô so với đất
  Gọi vnđ là vận tốc của nước so với đất

  Do bè trôi trên nước nên vn/đ chính là vận tốc của bè.

  Khi ca nô chạy ngược dòng:
  vcđ = vcn - vnđ

  Khi ca nô chạy xuôi dòng:
  vcđ = vcn + vnđ

  Gọi C là điểm ca nô quay lại.

  Thời gian bè trôi từ khi gặp ca nô ngược dòng đến khi gặp lại là:
  t = AB/ vnđ = 6/vnđ

  tngược = 60 phút = 1 h

  Quãng đường canô đi ngược :
  AC = (vcn - vnđ) × tngược = (vcn - vnđ) × 1 = (vcn - vnđ)

  Thời gian canô đi xuôi:
  txuôi = (AC + AB)/(vcn + vnđ) = [ (vcn - vnđ) + 6 ]/(vcn + vnđ)


  Mặc khác Thời gian bè trôi từ A→B = Tổng thời gian ca nô cả đi và về là :
  t = tngược + txuôi

  => 6/vnđ = 1 + [ (vcn - vnđ) + 6 ]/(vcn + vnđ)

  => 6(vcn + vnđ) = [ (vcn + vnđ) + (vcn - vnđ) + 6 ]vnđ

  => 6vcn + 6vnđ = 2vcnvnđ + 6vnđ

  => vcn(6 - 2vnđ) = 0

  Do vận tốc Canô so với nước vcn ≠ 0
  => (6 - 2vnđ) = 0
  => vnđ = 3 (km/h)

  Đáp số : vận tốc nước so với mốc cố định nào đó trên mặt đất là: vnđ = 3 (km/h)

  bởi Trần thị lan Anh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA