AMBIENT

Tính lực đẩy Ác-si-mét lên vật có dạng hình hộp các cạnh là 2;3;5 cm ?

bởi khanh nguyen 25/09/2018

Vật có dạng hình hộp các cạnh là 2;3;5 cm. Tính:

a) Lực đẩy Ác-si-mét lên vật ?

b) Vật có khối lượng 3,5 Kg thì vật nổi hay chìm ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt :

  \(a=2cm\)

  \(b=3cm\)

  \(c=5cm\)

  a) \(F_A=?\)

  b) \(m=3,5kg\)

  Vật nổi hay chìm ?

  GIẢI :

  a) Thể tích của vật là :

  \(V_v=abc=2.3.5=30\left(cm^3\right)=0,00003m^3\)

  Ta có : \(d_{nước}=10000N\)/m3

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là :

  \(F_A=d_n.V_v=10000.0,00003=0,3\left(N\right)\)

  b) Trọng lượng của vật đó là :

  \(P=10.m=10.3,5=35\left(N\right)\)

  Có : \(F_A< P\) (do 0,3 < 35)

  => Vật chìm

  bởi Thảo Hương 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>