YOMEDIA

Tính khối lượng của quả cầu đặc có thể tích là 4 dm3 nhúng trong thủy ngân ?

bởi An Nhiên 14/02/2019

1 quả cầu đặc có thể tích là 4 dm khối được nhúng trong thủy ngân thấy chìm 1/2 thể tích của nó. Hãy tính khối lượng của quả cầu và khối lượng riêng của chất làm quả cầu biết khối lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m khối

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • 4 dm3=0.004m3

    Fa=d*V/2=136000*0.002=272N

    P=Fa=>m=27.2kg

    D1=m/V=6800kg/m3

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA