AMBIENT

Tính công để nhất chìm khối gỗ lập phương có cạnh a=20cm hoàn toàn trong chất lỏng ?

bởi Huong Duong 25/09/2018

Trong bình đựng 2 chất lỏng không chộn lẫn có trọng lượng riêng \(d_1=12000N\text{/}m^3\)\(8000N\text{/}m^3\). Một khối gỗ lập phương có cạnh \(a=20cm\) có trọng lượng riêng \(d=9000N\text{/}m^3\) được thả vào chất lỏng .

a) Tìm chiều cao phần khối gỗ trong chất lỏng \(d_1\).

b) Tỉnh công để nhất chìm khối gỗ hoàn toàn trong chất lỏng \(d_1\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Do d2 < d < d1 nên khối gỗ nằm ở mặt phân cách giữa hai chất lỏng

  Gọi x là chiều cao của khối gỗ trong chất lỏng d1. Do khối gỗ nằm cân bằng nên:

  \(P=F_1+F_2\)

  \(\Rightarrow da^3=d_1xa^2+d_2\left(a-x\right)a^2\)

  \(\Rightarrow da^3=\left[\left(d_1-d_2\right)x+d_2a\right]a^2\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{d-d_2}{d_1-d_2}.a\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{9000-8000}{12000-8000}.20\)

  \(\Rightarrow x=5cm\)

  Khi nhấn chìm khối gỗ vào chất lỏng d1 thêm một đoạn y, ta cần tác dụng một lực F bằng:

  Vs: \(F=F_1+F_2-P\left(1\right)\)

  \(F_1=d_1a^2\left(x+y\right)\left(2\right)\)

  \(F_2=d_2a^2\left(a-x-y\right)\left(3\right)\)

  Từ (1)(2)(3) ta cs:

  Ở vị trí cân bằng ban đầu (y = 0) ta cs: F0 = 0

  Ở vị trí khối gỗ chìm hoàn toàn trong chất lỏng d1 (y = a – x). Ta cs:

  \(F_c=\left(d_1-d_2\right)a^2\left(a-x\right)\)

  \(F_c=\left(12000-8000\right)20^2\left(20-5\right)\)

  \(F_c=24N\)

  Do bỏ qua sự thay đổi mực nước nên khối gỗ di chuyển được một quãng đường y = 15cm

  Công thực hiện được:

  \(A=\left(\dfrac{F_0+F_c}{2}\right)y\)

  (Thay số vào)

  \(\Rightarrow A=1,8J\)

  bởi Hoàng Như 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA