Tính chiều dài thanh gỗ có khối lượng riêng D2=0,8g/cm3, tiết diện S2=10cm2 ?

bởi minh thuận 22/09/2018

Trong một bình hình trụ tiết diện đấy S1=30 cm2 có chứa nước khối lượng riêng D1=1g/cm3.

Người ta thả thẳng đứng một thanh gỗ có khối lượng riêng D2=0,8g/cm3,tiết diện S2=10cm2

thì thấy phần chìm trong nước là h=20cm

a) Tính chiều dài thanh gỗ

b)biết đầu dưới thanh gỗ cách đáy h1=2cm. Tìm chiều cao mực nước đã có trong bình ?

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan