Tính chiều cao giới hạn của bức tường chịu được áp suất tối đa là 40000N/m^2 ?

bởi Trần Thị Trang 22/09/2018

Trên một cái móng nhà dài 10m, rộng 40cm, cao 5cm, người ta muốn xây một bức tường dài 10m, rộng 22cm. Áp suất tối đa mà nền đất chịu được là 40000N/m^2. Khối lượng riêng trung bình của bức tường là 1900kg/m^3. Tính chiều cao giới hạn của bức tường.

Câu trả lời (1)

 • bài này mk cho gia tốc rơi tự do là : \(g=10m\backslash s^2\) nha

  ta có diện tích của cái móng là : \(S_{móng}=10.0,4=4\left(m^2\right)\)

  \(\Rightarrow\) nó chiệu được áp xuất là \(4.40000=160000\left(N\backslash m^2\right)\)

  ta có thể tích của bức tường là : \(V_{tường}=10.0,22.h=2,2h\left(m^3\right)\)

  (với h là chiều cao của bức tường)

  \(\Rightarrow\) khối lượng của bức tường là : \(m_{tường}=2,2h.1900=4180h\left(kg\right)\)

  \(\Rightarrow\) trọng lực của bức tường là : \(P=4180h.10=41800h\)

  để móng không bị gì thì \(P\le160000\Leftrightarrow41800h\le160000\)

  \(\Leftrightarrow h\le\dfrac{800}{209}\left(m\right)\)

  vậy chiều cao giới hạn của bức tường bằng \(\dfrac{800}{209}\left(m\right)\)

  (bài này mk chưa nói đến khối lượng của khối bê tông bao quanh móng ; vì đề bài không cho biết độ dày của khối bê tông bao quanh móng này)

  bởi Nguyen Duc Hau 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan