Tìm vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường với vận tốc trong nửa đầu là 60km/h?

bởi minh dương 21/09/2018

Một ô tô chuyển động trên nửa đầu đoạn thẳng với vận tốc 60km/h. Phần còn lại, nó chuyển động với vận tốc 15km/h trong nửa thời gizn đầu và 45km/h trong nửa thời gian sau. Tìm vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường.

GIẢI RÕ GIÚP MÌNH VỚI

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(S\) là chiều dài của cả quãng đường .

  \(S'\) là chiều dài nửa quãng đường đầu.

  \(S''\) là chiều dài nửa quãng đường sau.

  \(t\) là thời gian ô tô đó đi hết nửa quãng đường sau.

  \(\Rightarrow\) Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là:

  \(V_{tb}=\dfrac{S}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{S}{t_1+t}\left(1\right)\)

  Thời gian để ô tô đi hết nửa quãng đường đầu là:

  \(t_1=\dfrac{S'}{V_1}=\dfrac{S}{2}:V_1=\dfrac{S}{2.V_1}=\dfrac{S}{2.60}=\dfrac{S}{120}\left(h\right)\)

  Ta có: \(S''=S_2+S_3\)

  \(=V_2.t_2+V_3.t_3\)

  \(=V_2.\dfrac{t}{2}+V_3.\dfrac{t}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{S}{2}=\dfrac{t}{2}\left(V_2+V_3\right)\)

  \(\Leftrightarrow S=t\left(15+45\right)\)

  \(\Leftrightarrow t=\dfrac{S}{60}\left(3\right)\)

  Thay \(\left(2\right),\left(3\right)\)vào\(\left(1\right)\) ta được:

  \(V_{tb}=\dfrac{S}{t_1+\left(t_2+t_3\right)}=\dfrac{S}{\dfrac{S}{120}+\dfrac{S}{60}}=\dfrac{S}{S\left(\dfrac{1}{120}+\dfrac{1}{60}\right)}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{120}+\dfrac{1}{160}}=40\)(km/h)

  bởi Hoàng Ngọc 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan