YOMEDIA

Tìm vận tốc nước chảy khi 1 chiếc bè bằng gỗ trôi trên sông?

Một chiếc bè bằng gỗ trôi trên sông . Khi cách bến nhà 15km thì bị một cano cùng chiều vượt qua . Sau khi vượt bè được 45 phút thì cano qua lại và gặp bè ở một nơi chỉ còn cách bế nhà 6km . Tìm vận tốc nước chảy

  bởi Dương Quá 21/09/2018
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi A là vị trí mà tại đó ca nô vượt qua bè, v1 là vận tốc của ca nô so với nước, v2 là vận tốc của dòng nước. 
  Trong thời gian t1 = 45’ = 0,75(h) ca nô đi được quãng đường là : 
  AC = ( v1 + v2 )t1. trong thời gian đó bè trôi được quãng đường AD = v2t1. 
  Khi ca nô quay lại thì khoảng cách giữa ca nô và bè là: CD =AC - AD 
   => CD = (v1+v2)t1 - v2t1 
  = v1t1 + v2t1 - v2t1 
  = v1t1 (1) 
  Giả sử bè và ca nô gặp nhau tại E, ta có : EB = 6 km 
  Gọi t là thời gian ca nô và bè đi để gặp nhau kể từ lúc ca nô quay lại, ta có: 
  t = CD/(v1-v2)+v2 
  = CD/v1 
  => CD = v1t (2) 
  Từ (1) và (2) => t = t1 = 0,75 (h) 
  Theo đề bài ta có:AD +DE + EB = 15(km) và EB = 6 (km) 
  AD +DE = 15 - 6 = 9 (km) = AE và AE là quãng đường bè trôi trong thời gian t’ = t + t1 = 0,75 + 0,75 = 1,5 (h) 
  Vậy vận tốc của dòng nước là:  
  v2 = AE/t' = 9/1,5 = 6 (km/h)

    bởi Dương Như 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA