ADMICRO
VIDEO

Một người có số tiền không quá \(70 000\) đồng gồm \(15\) tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại \(2000\) đồng và loại \(5000\) đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi \(x\) là số tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng. (với \(0 < x < 15, x\) nguyên) 

  Số tờ giấy bạc loại \(2000\) đồng là \(15 - x\) 

  Vì số tiền không quá \(70000 \) đồng nên ta có bất phương trình sau:

  \(5000x + 2000(15 - x ) ≤ 70000\)

  \( \Leftrightarrow 5000x + 30000 - 2000x ≤ 70000\)

  \( \Leftrightarrow 3000x ≤ 40000\)

  \( \Leftrightarrow x \leqslant 40000:3000\)

  \( \Leftrightarrow x \leqslant \dfrac{{40}}{3}\)

  Kết hợp với điều kiện thì \(0 < x \leqslant \dfrac{{40}}{3}\) mà \(x\) là số nguyên nên \(x\) có thể là số nguyên dương từ \(1\) đến \(13\).

  Vậy số tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng người ấy có thể có là các số nguyên dương từ \(1\) đến \(13\).

    bởi Huy Tâm 05/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON