ADMICRO

Làm phép chia 3x^3y^2 : x^2

* Dạng toán về phép chia đa thức

Bài 9. Làm phép chia:

a. 3x3y2 : x2 b. (x5 + 4x3 – 6x2) : 4x2 c. (x3 – 8) : (x2 + 2x + 4)

d. (3x2 – 6x) : (2 – x) e. (x3 + 2x2 – 2x – 1) : (x2 + 3x + 1)

Bài 10: Làm tính chia

1. (x3 – 3x2 + x – 3) : (x – 3) 2. (2x4 – 5x2 + x3 – 3 – 3x) : (x2 – 3)

3. (x – y – z)5 : (x – y – z)3 4. (x2 + 2x + x2 – 4) : (x + 2)

5. (2x3 + 5x2 – 2x + 3) : (2x2 – x + 1) 6. (2x3 – 5x2 + 6x – 15) : (2x – 5)

Bài 11:

1. Tìm n để đa thức x4 – x3 + 6x2 – x + n chia hết cho đa thức x2 – x + 5

2. Tìm n để đa thức 3x3 + 10x2 – 5 + n chia hết cho đa thức 3x + 1

3*. Tìm tất cả các số nguyên n để 2n2 + n – 7 chia hết cho n – 2.

Bài 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1. A = x2 – 6x + 11 2. B = x2 – 20x + 101 3. C = x2 – 4xy + 5y2 + 10x – 22y + 28

Bài 13: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

1. A = 4x – x2 + 3 2. B = – x2 + 6x – 11

Bài 14: CMR

1. a2(a + 1) + 2a(a + 1) chia hết cho 6 với a là số nguyên

2. a(2a – 3) – 2a(a + 1) chia hết cho 5 với a là số nguyên

3. x2 + 2x + 2 > 0 với mọi x

4. x2 – x + 1 > 0 với mọi x

5. –x2 + 4x – 5 < 0 với mọi x

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Dạng toán về phép chia đa thức

  Bài 9. Làm phép chia:

  a. \(3x^3y^2:x^2=3xy^2\)

  b.\(\left(x^5+4x^3-6x^2\right):4x^2=\dfrac{1}{4}x^3+x-\dfrac{3}{2}\)

  c. \(\left(x^3-8\right):\left(x^2+2x+4\right)=\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right):\left(x^2+2x+4\right)=x-2\)

  d. \(\left(3x^2-6x\right):\left(2-x\right)=-3x\left(2-x\right):\left(2-x\right)=-3x^2\)

  e. \(\left(x^3+2x^2-2x-1\right):\left(x^2+3x+1\right)\)

  \(=\left[\left(x^3-1\right)+\left(2x^2-2x\right)\right]:\left(x^2+3x+1\right)\)

  \(=\left[\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+2x\left(x-1\right)\right]:\left(x^2+3x+1\right)\)

  \(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1+2x\right):\left(x^2+3x+1\right)\)

  \(=\left(x-1\right)\left(x^2+3x+1\right):\left(x^2+3x+1\right)\)

  \(=x-1\)

  Bài 10: Làm tính chia

  ( Bài này có thể đặt phép chia hoặc phân tích thành nhân tử của Số bị chia sao cho có một nhân tử chia hết cho số chia)

  C1 : Đặt phép tính chia

  C2 : Đặt nhân tử chung ,tùy vào từng câu

  1. \(\left(x^3+3x^2+x-3\right):\left(x-3\right)\)

  \(=\left[x^2\left(x-3\right)+\left(x-3\right)\right]:\left(x-3\right)\)

  \(=\left(x-3\right)\left(x^2+1\right):\left(x-3\right)\)

  \(=x^2+1\)

  2.( \(2x^4-5x^2+x^3-3-3x\) ) : \(x^2-3\)

  \(=\left(2x^4+x^3-5x^2-3x-3\right):\left(x^2-3\right)\)

  2x^4 + x^3 - 5x^2 - 3x - 3 x^2 - 3 2x^2 + x + 1 2x^4 -6x^2 x^3+ x^2 - 3x- 3 x^3 - 3x x^2 -3 x^2 - 3 0

  3. (x – y – z)5 : (x – y – z)3

  \(=\left(x-y-z\right)^{5-3}\)

  \(=\left(x-y-z\right)^2\)

  \(=x^2+y^2+z^2-2xy-2xz+2yz\)

  4. \(\left(x^2+2x+x^2-4\right):\left(x+2\right)\)

  \(=\left[x\left(x+2\right)+\left(x-2\right)\left(x+2\right)\right]:\left(x+2\right)\)

  \(=\left(x+2\right)\left(x+x-2\right):\left(x+2\right)\)

  \(=2x-2\)

  5.( \(2x^3+5x^2-2x+3\) ) : \(\left(2x^2-x+1\right)\)

  2x^3 + 5x^2 - 2x + 3 2x^2 - x + 1 x + 3 2x^3 - x^2 + x - 6x^2 - 3x + 3 6x^2 - 3x + 3 - 0

  \(6.\left(2x^3-5x^2+6x-15\right):\left(2x-5\right)\)
  2x^3 - 5x^2 + 6x - 15 2x - 5 x^2 + 3 2x^3 - 5x^2 - 6x - 15 6x - 15 - 0

  P/S : Tối mk lm tiếp nha bn , bh mk có việc bận

    bởi Phạm Bảo Nam 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)