Chứng minh với mọi số tự nhiên n thì 7^n và 7^n+4 có 2 chữ số tận cùng như nhau

bởi Trieu Tien 29/04/2019

CMR: Với mọi số tự nhiên n thì 7n và 7n+4 có 2 chữ số tận cùng như nhau

Câu trả lời (1)

  • gọi chữ số tận cùng của 7\(^n\) là:a

    Ta có:7\(^{n+4}\)=7\(n\) .7\(^4\)=﴾...a﴿.2401=...a (đpcm)

    bởi Nguyễn thị Phượng 29/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan