AMBIENT

Chứng minh n^2(n+1)+2n(n+1) luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

bởi Nguyễn Bảo Trâm 29/04/2019

CMR: n^2(n+1)+2n(n+1) luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Giải chi tiết

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 •     n2 ( n + 1) +2n (n + 1 )

         = n (n + 1 ) ( n + 2 )

          Vì n ; n + 1 ; n + 2 là các số tự nhiên liên tiếp

             \(\Rightarrow\) n ( n + 1 ) ( n + 2 ) chia hết cho 6

              Vậy n2 ( n + 1 ) ( n + 2 ) luôn chia hết cho 6 với mọi giá trị của n

  bởi Ngọc Chinh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>