AMBIENT

Chứng minh đẳng thức x^2+y^2>=2 với x+y=2

bởi khanh nguyen 30/04/2019

CM bất đẳng thức  :

\(x^2+y^2\ge2\) với \(x+y=2\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Có : \(\left(x-y\right)^2\ge0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-2xy+y^2\ge0\)

  \(\Leftrightarrow2x^2+2y^2\ge x^2+2xy+y^2\)

  \(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2=4\)

  \(\Leftrightarrow x^2+y^2\ge2\)

  Dấu " = " tại \(x=y=1\)

  bởi Thiên Cốt 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>