Chứng minh D=a^2 + b^2 + ab>=3cd biết a+b=c+d

bởi hi hi 29/04/2019

cho a+b=c+d .chứng minh D=a^2 + b^2 + ab>=3cd

Câu trả lời (1)

 • Ta có \(a+b=c+d\)

  \(=>\left(a+b\right)^2=\left(c+d\right)^2\)

  \(=>a^2+2ab+b^2=c^2+2cd+d^2\)

  \(=>a^2+b^2+ab=c^2+2cd+d^2-ab\)

  Thế vào biểu thức

  \(a^2+b^2+ab\ge3cd\)

  \(=>c^2+2cd+d^2-ab\ge3cd\)

  \(=>c^2+d^2\ge3cd-2cd+ab\)

  \(=>c^2+d^2\ge cd+ab\)

  Ta có \(\left(a+b\right)^2=\left(c+d\right)^2\)

  \(=>a^2+2ab+b^2=c^2+2cd+d^2\)

  \(=>c^2+d^2=a^2+b^2+2ab-2cd\)

  Thế vào biểu thức

  \(c^2+d^2\ge cd+ab\)

  \(=>a^2+b^2+2ab-2cd\ge cd+ab\)

  \(=>a^2+b^2+ab+ab-2cd\ge cd+ab\)

  \(=>a^2+b^2+ab\ge cd+ab+2cd-ab\)

  \(=>a^2+b^2+ab\ge3cd\)

  bởi Mỹ Tâm Trần 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan