YOMEDIA

Chứng minh biểu thức P=(X+2)^3+(X-2)^3-2X(x^2+12) không phụ thuộc vào x

bởi Huong Duong 30/04/2019

P=(X+2)^3+(X-2)^3-2X(x^2+12) Chứng Minh giá trị của biểu thức trên không phụ thuộc vào biến giúp mình nha eoeo

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(P=\left(x+2\right)^3+\left(x-2\right)^3-2x\left(x^2+12\right)\)

  \(=\left[\left(x+2\right)+\left(x-2\right)\right]\left[\left(x+2\right)^2-\left(x+2\right)\left(x-2\right)+\left(x-2\right)^2\right]-2x\left(x^2+12\right)\)

  \(=\left[x+2+x-2\right]\left[x^2+4x+4-x^2+4+x^2-4x+4\right]-2x\left(x^2+12\right)\)

  \(=2x\left(x^2+12\right)-2x\left(x^2+12\right)\)

  = 0 (đpcm)

  bởi Đỗ Ngọc Liêm 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA