ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 2.1 trang 86 sách bài tập toán 8 tập 2

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

Hình bs.1 cho biết AB //CD, \(O\in MN\), MN = 5cm, OB = 1,5 cm, OD = 4,5 cm. MB = 1cm

Hãy chọn kết quả đúng :

1) Độ dài của đoạn thẳng MO (tính theo đơn vị cm) là :

(A) 1,25                     (B) 2,25

(C) 3,25                     (D) 4,25

2) Độ dài đoạn thẳng NO (tính theo đơn vị cm) là :

(A) 5,75                     (B) 4,25

(C) 3,75                     (D) 2,75

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Lời giải

  a)

  \(\Delta OMB\approx\Delta OND\Rightarrow\dfrac{OB}{OD}=\dfrac{OM}{ON}\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}OM+ON=5\\\dfrac{OM}{ON}=\dfrac{1,5}{4,5}=\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}OM+ON=5\\3OM-ON=0\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}OM=\dfrac{5}{4}\left(cm\right)\\ON=\dfrac{15}{4}\left(cm\right)\end{matrix}\right.\)

  a) \(\dfrac{5}{4}=1,25\Rightarrow DA\left(A\right)\)

  b) \(\dfrac{15}{4}=3+\dfrac{3}{4}=3,75\rightarrow PA\left(C\right)\)

    bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 29/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1