ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình nhập số phần tử của dãy và giá trị của từng phần tử từ bàn phím?

Cho một dãy gồm n số nguyên, viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

a: Nhập số phần tử của dãy và giá trị của từng phần tử từ bàn phím

b: In ra màn hình giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy

c: Tính tổng và giá trị trung bình cộng của dãy. Ghi kết quả ra màn hình

d: Tính tổng và giá trị trung bình cộng của các giá trị là số chẵn. Ghi kết quả ra màn hình

e: Sắp xếp lại dãy theo thứ tự giảm dần

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1