RANDOM
IN_IMAGE

Viết công thức tính giá trị tuyệt đối của số a (nhập là bàn phím). Biết:Giá trị tuyết đối của a =• a, nếu a>=0• -a nếu a

Viết công thức tính giá trị tuyệt đối của số a (nhập là bàn phím). Biết:Giá trị tuyết đối của a =• a, nếu a>=0• -a nếu a<0
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Sử dụng hàm ABS

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Uses crt;

  Var a,m:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Write('nhap a : '); readln(a);

   If (a>0) then

   m:=a

   Else If (a < 0) then

   m:=-a;

   Writeln(m);

   Readln;

  End.

    bởi Ngô Sơn 04/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)