ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập?

Viết chương trình tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • var a:array [1..100] of integer;

       le ,i:integer;

  begin 

  write ('nhap gia tri mang=');

  readln(n);

  for i:=1 to n do begin

  write ('a[',i,']=');

  readln(a[i]);

  end;

  le:=0;

  for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2 <> then 

  le:=le+a[i];

  write(' tong cac so le la ',le);

  readln;

  end.

  Bạn kiểm tra thử nha mk cũng chưa thử nữa

   

    bởi Son goku 09/06/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Cái này là mình làm tính tổng các số lẻ từ 1=>n nha bạn!!

  Program tinh_tong_so_le;

  Uses crt;

  Var n,i,t:integer;

   

  Begin

  Clrscr;

  Write('Nhap n: ');Readln(n);

  t:=0;

  For i:=1 to n do

    Begin

    If i mod 2<>0 then t:=t+i;

    End;

  Writeln('Ket qua: ',t);

    bởi Nguyễn Unzil 14/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1