ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình tính tích 1/2.1/4.1/6...1/n dùng lệnh while do?

Tính tích \(\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{6}....\dfrac{1}{n}\)

(Dùng lệnh While Do)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bai1;

  var s,i,n:longint;

  begin

  write('N= '):readln(n);

  i:=0;

  s:=1;

  while i<=n do

  begin

  if i mod 2=0 then s:=s*1/i;

  i:=i+1;

  end;

  write('S= ',s);

  readln

  end.

    bởi Trần Quốc Sanh 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)