ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 2 cạnh là a và b được nhập từ bàn phím?

@ Các bạn không cần phải trả lời hết, chỉ cần một câu thì mình sẽ cho 1 like.

Câu 1: Viết chương trình nhập 2 số thực từ bàn phím, đổi giá trị hai số đó và in kết quả ra màn hình.

Câu 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 2 cạnh là a và b (được nhập từ bàn phím).

In kết quả ra màn hình.

Câu 3: Viết chương trình nhập dãy số An gồm n phân tử, tìm và in ra màn hình phần tử có giá trị lớn nhất của dãy. Xác định xem phân tử có giá trị lớn nhất trong dãy. Xác định xem phân tử lớn nhất là phần tử thứ mấy trong dãy?

Câu 4: Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên có 3 chữ số. in ra màn hình chữ số hàng trâm, chục, đơn vị.

Câu 5: Viết chương trình tìm xem trong một tỷ số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số hoàn hảo. In kết quả ra màn hình

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 
 
 
 • Câu 2:

  program Hinh_chu_nhat;

  uses crt;

  var a,b,S,P: integer;

  begin

  writeln('Nhap chieu dai:');

  readln(a);

  writeln('Nhap chieu rong:');

  readln(b);

  P:=((a+b)*2);

  S:=(a*b);

  writeln('Chu vi la:',P);

  writeln('Dien tich la:',S);

  readln

  end.

    bởi Phạm Thức 26/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:

  program In_ra_lai;

  uses crt;

  var a,b,TG:real;

  begin

  write(''Nhap so a = '); read(a);

  write('Nhap so b = '); read(b);

  TG:=a;

  a:=b;

  b:=TG;

  writeln('Sau khi doi gia tri thi a = ',a);

  writeln('Sau khi doi gia tri thi b = ',b);

  readln;

  end.

    bởi Trần Quang Trường 11/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)