RANDOM
IN_IMAGE

Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên

1. Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên. In kết quả ra màn hình.

2. Viết chương trình nhập vào n số nguyên dương, tìm số lớn nhất trong các số đó. In kết quả ra màn hình.

Ai giúp mình với ạ

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Bài 1

    bởi Sơn Phạm 20/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 2 nè bạn

  uses crt;

  var A: array[1..1000000] of longint;

     n,i,max:longint;

  begin

  clrscr;

  max:=0;

  readln(n);

  writeln('moi nhap vao cac so:');

  for i:= 1 to n do begin

    readln(a[i]);

    if max<a[i] then max:=a[i];

  end;

  writeln('so lon nhat la: ',max);

  readln

  end.

   

   

   

    bởi Hồ Văn Tiến Mạnh 22/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)