RANDOM
VIDEO

Viết chương trình nhập vào số nguyên a kiểm tra xem a có là bội của 2,3và 5 không, đưa ra màn hình có thông báo hay không? Nếu nhập vào số âm thì thông báo ko thực hiện

a có là bội của 2,3 và 5 ko?
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 • Var

  a:integer;

  Begin

  readln(a);

  If a<0 then write('khong thuc hien')

  else if (a mod 5=0) and (a mod 2=0) and (a mod 3=0) then write('la boi cua 2,3,5');

  readln

  End.

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Uses    crt;

  Var     a: longint;

  begin

      clrscr;

      write('a = ');

      readln(a); 

      if (a < 0then writeln('Khong thuc hien')

      else 

          if (a mod 2 = 0) and (a mod 3 = 0) and (a mod 5 = 0then writeln('La boi cua 2,3,5')

          else writeln('Khong la boi cua 2,3,5');

      readln;

  end.

   

    bởi PK Conan 29/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Uses crt;

  Var a:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Write('nhap a : '); readln(a);

   If (a < 0) then exit

   Else If (a >=  0) then

   If (a mod 2 = 0) and (a mod 3 = 0) and (a mod 5 = 0) then

   Writeln(a,'la boi cua 2,3,5')

   Else Writeln(a,'ko la boi cua 2,3,5');

   Readln;

  End.

    bởi Ngô Sơn 04/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1