ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào điểm của các môn học rồi tính điểm trung bình cho các môn học vừa nhập?

Viết chương trình nhập vào điểm của các môn học rồi tính điểm trung bình cho các môn học vừa nhập
Giúp mình với
Thanksss <3

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program tbm;

  uses crt;

  var tb: real; n,i:integer;

  a:array[1..100] of real;

  begin

  clrscr;

  tb:=0;

  write('Nhap so mon hoc:');readln(n);

  for i:=1 to n do begin

  write('Nhap diem cua mon thu ',i,':');readln(a[i]);

  tb:= tb+a[i];

  end;

  tb:=tb/n;

  write(' Diem trung binh cua ',n,' mon hoc la:',tb);

  readln

  end.

    bởi Ngọc Huyền 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)