ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập số x vào bàn phím đưa ra thông báo tính giá trị của biểu thức x^2 - 1?

Viết chương trình nhập số x vào bàn phím đưa ra thông báo tính giá trị của biểu thức x2 - 1

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • program Bieu_Thuc;

  uses crt;

  var x,S:integer;

  begin

  writeln('Nhap x vao:');

  readln(x);

  S:=0;

  S:=S+(sqr(x)-1);

  writeln('Gia tri la:',S);

  readln

  end.

    bởi Đức Nguyễn 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtinhoc_lop8

 

YOMEDIA
1=>1