ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập bán kính của hai đường tròn và khoảng cách giữa hai tâm của đường tròn là d xác định vị trí tương đối của hai đường tròn?

B1: VCT tính tổng tiền đi xe taxi biết rằng 1km đầu tên giá 13000 VND. Từ km thứ hai đến km thứ ba mươi giá 12000 và trên 30km giá 11000 VND. Biết rằng số km được nhập từ bàn phím

B2: VCT nhập hai số thực rồi hỏi phép tính và thực hiện phép tính đó và in kết

B3: VCT nhập bán kính của hai đường tròn và khoảng cách giữa hai tâm của đường tròn là d. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3:

  Program Khao_Sat_Hai_Duong_Tron; Var R1, R2 ,x1, y1,x2,y2, Kc, Tong, Hieu: Real; BEGIN Writeln('KHAO SAT 2 DUONG TRON'); Writeln('----------------------------------------------------'); Writeln; Writeln('*Duong tron thu nhat'); Write(' +Ban kinh: '); Readln(R1); Write(' +Toa do x: '); Readln(x1); Write(' +Toa do y: '); Readln(y1); writeln; Writeln('*Duong tron thu hai'); Write(' +Ban kinh: '); Readln(R2); Write(' +Toa do x: '); Readln(x2); Write(' +Toa do y: '); Readln(y2); Kc:=Sqrt(Sqr(x1 – x2) + Sqr(y1 – y2)); Tong:=R1 + R2; Hieu:=ABS(R1 – R2); If (Kc = 0) AND (Hieu = 0) Then Writeln('-Hai duong tron trung nhau') Else If (Hieu > Kc) Then Writeln('-Hai duong tron long nhau') Else If (Tong = Kc) OR (Hieu = Kc) Then Writeln('-Hai duong tron tiep xuc nhau') Else If (Tong > Kc) AND (Hieu < Kc) Then Writeln('-Hai duong tron cat nhau ') Else If (Tong < Kc) Then Writeln('-Hai duong tron o ngoai nhau-'); Readln End.
    bởi Phi Yến Trong Mưa 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)