RANDOM
VIDEO

Viết chương trình nhập 3 số nguyên a b c kiểm tra c có là ước chung của ab hay không?

Viết chương trình nhập 3 số nguyên a b c kiểm tra c có là ước chung của ab hay không

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • program kiemtra_uocchung;
  uses crt;
  var a, b, c: integer;
  begin
    write('Nhap so a: '); readln(a);
    write('Nhap so b: '); readln(b);
    write('Nhap so c: '); readln(c);
    if a*b mod c = 0 then writeln('c la uoc chung cua ab') else writeln('c khong la uoc chung cua ab');
    writeln('Nhan enter de ket thuc');
    readln
  end.

    bởi Hoàng Văn Quyền 06/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)