YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập 2 số a và b từ bàn phím tính trung bình cộng của 2 số a và b và in kết quả lên màn hình?

Viết chương trình nhập 2 số a,b từ bàn phím,tính trung bình cộng của 2 số a,b và in kết quả lên màn hình

giúp tớ nka

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • uses crt;

  var a,b,tb:real;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so a:');readln(a);

  write('nhap so b:');readln(b);

  tb:=(a+b)/2;

  write('trung binh cong cua 2 so ',a,' va ',b,' la: ',tb:1:2);

  readln;

  end.banh

  chúc bạn học tốt!ok

    bởi Nguyễn Thị Cẩm Nhung 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1