YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ Hello Toi la Turbo Pascal

Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ:

"Hello

Toi la Turbo Pascal"

*Cần khai báo kiểu dữ liệu*

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • program vietchuongtrinh;

  uses crt;

  begin

  clrscr;

  writeln('Hello');

  writeln('"Toi la Turbo Pascal"');

  readln;

  end.

    bởi Lê Thùy Tiên 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program bt;

  uses crt;

  var a,b:string;

  begin

  a:='hello';

  b:='Toi la turbo pascal';

  writeln(a); writeln(b);

  readln; end.

    bởi Bùi Hải Dương 10/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1