ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình in ra họ tên của mình?

Câu 1:Viết chương trình in ra họ tên của mình?

Câu 2:Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2 cạnh là a,b(được nhập từ bàn phím)

Câu 3:Viết chương trình tính xem 1 tam giác có là tam giác vuông hay không khi biết 3 cạnh của tam giác(hướng dẫn-nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c;-Nếu a^2=b^2+c^2 hoặc b^2=a^2+c^2 hoặc c^2=a^2+b^2 thì là tam giác vuông và ngược lại)

Câu 4:Viết chương trình xét xem tam giác có là tam giác cân hay không khi biết 3 cạnh(huongs dẫn-Nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c;-Nếu a=b hoặc c=a thì tam giác là tam giác cân và ngược lại)

Câu 5:Dùng lệnh for...do viết chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

Câu 6:Dùng lệnh for...do tính tổng S=1/2+1/3+1/4+...+1/100

Câu 7:Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n(với n là số được nhập từ bàn phím)

Hướng dẫn:Cho biến i chạy từ 1đến n. Nếu n chia hết cho i thì in ra i

Câu 8:Viết chương trình in ra các số lẻ<hoặc bằng n(n được nhập từ bàn phím)

Hướng dẫn. Sử dụng biến thực số lẻ đầu tiên=1.Số lẻ sau =số lẻ trước+2

-Cho biến i có giá trị ban đầu =1

-Dùng vòng lặp While...do với điều kiện i<n và công việc bên trong là in i và tăng i lên 2

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 3:

  Var a,b,c :real;

  Begin

  Write ('nhap canh 1: '); Readln(a);

  Write (' nhap canh thu 2 :');Readln(b);

  Write (' nhap canh thu 3 :'); Readln(c);

  If ((a+b) >c ) and ((a+c)>b) and ((b+c)>a) then

  If (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then Writeln (' ba canh vua nhap la tam giac vuong ')

  else Writeln(' ba canh vua nhap khong phai tam giac vuong')

  else (' ba canh vua nhap khong phai la tam giac ');

  Readln;

  end.

    bởi dang thi dan 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)