RANDOM
VIDEO

Viết chương trình in bảng cửu chương từ 2 đến 9 ?

Viết chương trình in bảng cửu chương từ 2 đến 9
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • <Trả lời trên ngôn ngữ Pascal>

   

  Gợi ý: dùng 2 vòng lặp lồng nhau, vòng lặp 1 chạy các bảng cửu chương (2 - 9), vòng 2 chạy các phép tính trong bảng cửu chương (1 - 10)

   

  Program bcc;

  Uses crt;

  Var a,b:byte;

  BEGIN

   Clrscr;

   For a:=2 to 9 do

    Begin

      For b:=1 to 10 do Writeln(a,' x ',b,' = ',a*b);

      Delay(1000); {tạm dừng sau mỗi bảng cửu chương được in ra} 

      Writeln; {ngăn cách các bảng cửu chương}

    End;

   Readln

  End.

   

   

    bởi Chuột Chũi 04/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)