ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 với a#0 và a b nhập từ bàn phím?

1. Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác kiểm tra và đưa ra màn hình:tam giác thường,tam giác cân,tam giác đều, tam giác vuông

2.Viết chương trình tính diện tích của hình tam giác vs độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên đc nhập vào từ bàn phím

3.Viết chương trình tính chu vi,diện tích,của hình tròn vs bk đc nhập vào từ bàn phím

4.Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 với a#0 và a,b nhập từ bàn phím

5.Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên a,b

Các bạn giúp mk vs mk sắp ktra rồi các bạn trả lời được câu nào thì các bạn trả lời mk sẽ tick cho

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  Program TAMGIAC;
  Uses crt;
  Var a,b,c,s,p: real;
  Begin
  Clrscr;

  Write('nhap a =');
  readln(a);
  Write ('nhap b =');
  readln(b); Write('nhap c =');
  readln(c);
  If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
  Begin
  if (a=b) and (b=c) then write('la tam giac deu') else

  if (a=b) or (b=c) or (c=a) then write('la tam giac can') else if (a*a = b*b+c*c) or (b*b =c*c+a*a) or ( c*c= b*b+a*a) then write('la tam giac vuong');

  End
  Else
  Writeln('a,b,c khong phai la ba canh cua tam giac') ;
  Readln;
  End.

   
    bởi Trần Tiến 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)