ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Nhập vào 10 số nguyên dương viết chương trình tính tổng các số nguyên dương chẵn?

Nhập vào 10 số nguyên dương. Tính tổng các số nguyên dương chẵn.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program tong_chan;

  uses crt;

  var i,tong:integer;

  a:array[1..10] of integer;

  begin

  clrscr;

  writeln('nhap vao 10 so nguyen duong');

  for i:=1 to 10 do

  begin

  write('a[',i,']=');readln(a[i]);

  while a[i]<=0 do

  begin

  write('nhap lai a[',i,'] la so nguyen duong:');

  readln(a[i]);

  end;

  end;

  tong:=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2 = 0 then tong:=tong+a[i];

  if tong= 0 then write('khong co so nguyen duong chan')

  else write('tong cua ca so nguyen duong chan la:',tong);

  readln;

  end.banh

  chúc bạn học tốt!!ok

    bởi Dương Thư 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)