ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho số tự nhiên n hãy viết chương trình cho biết trong số n^2 có bao nhiêu chữ số 3?

*Bài tập lập trình pascal:

1. Cho số tự nhiên n

a) Cho biết trong số n2 có bao nhiêu chữ số 3?

b) Hãy đổi chỗ chữ số đầu và chữ số cuối của n cho nhau rồi tính tổng số ban đầu và số mới.

2. Cho số tự nhiên m, tìm số nguyên k lớn nhất thỏa mãn 4k<m.

Giúp mình với! Cảm ơn các bạn!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bai1;

  uses crt;

  var n,tong,a,dem,i,t:longint;

  j:integer;

  s,s1:string;

  function demcs(n:longint):longint;

  begin

  dem:=0;

  while n <>0 do

  begin

  dem:=dem+1;

  n:=n div 10;

  end;

  demcs:=dem;

  end;

  begin

  clrscr;

  write('nhap n:');readln(n);

  a:=sqr(n);

  dem:=0;

  while a<>0 do

  begin

  if a mod 10 =3 then dem:=dem+1;

  a:=a div 10;

  end;

  if dem=0 then writeln('trong so ',sqr(n),' khong co chu so 3 nao')

  else

  writeln('trong so ', sqr(n),' co ',dem,' chu so 3');

  if demcs(n)<>1 then

  begin

  str(n,s);

  s1:=s[length(s)];

  for i:=2 to length(s)-1 do s1:=s1+s[i];

  s1:=s1+s[1];

  val(s1,a,j);

  end

  else a:=n;

  tong:=n+a;

  write('tong cua so ban dau va so moi la:',tong);

  readln;

  end.

  banhqua

  *đây là bài 1, còn bài 2 để mai mk giải cho, khuya rhihi

    bởi Nguyễn Minh Nhật 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)