Use these words to make complete sentence?

bởi Tieu Dong 18/08/2019

Use these words to make complete sentence :

1. These students/ learn/ French/ for/ 10 years.

2. School English Club/ going /hold / speaking contest / celebrate / Teacher's Day.

3. We/ used/ walk/ school/ morning / return/ home/ noon.

4. I /call / tell you / that / we/ come/ visit / you/ next weekend.

5. My/ brother/ usually / have/ some/ rice/ dinner / but / this / evening/ have/ isntant noodle/.

Câu trả lời (1)

 • Use these words to make complete sentence :

  1. These students/ learn/ French/ for/ 10 years.

  THESE STUDENTS HAVE LEARNT FRENCH FOR 10 YEARS

  2. School English Club/ going /hold / speaking contest / celebrate / Teacher's Day.

  THE SCHOOL ENGLISH CLUB IS GOING TO HELP A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE THE TEACHER'S DAY

  3. We/ used/ walk/ school/ morning / return/ home/ noon.

  WE USED TO WALK TO SCHOOL IN THE MORNING AND RETURN HOME AT NOON

  4. I /call / tell you / that / we/ come/ visit / you/ next weekend.

  I WILL CALL TO TELL YOU THAT WE ARE GOING TO VISIT YOU NEXT WEEK.

  5. My/ brother/ usually / have/ some/ rice/ dinner / but / this / evening/ have/ isntant noodle/.

  MY BROTHER USUALLY HAS SOME RICE FOR DINNER BUT THIS EVENING , HE HAS INSTANT NOODLE.

  bởi Hằng Thu 18/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan