Rewrite: Yesterday the temperature was nine degrees.Today it's only six degrees

bởi Lê Minh Hải 06/09/2018

viết lại câu sau , băt đầu bằng các từ cho sẵn

1 Yesterday the temperature was nine degrees.Today it's only six degrees

=>It's....................................................................................................

2 The journey takes four hours by car and five hours by train

=>It takes...........................................................................

3 We were very busy at work today.We are not as busy as that every day

=>We.......................................................................................................

4 Jane cooks better than her sister

=>Jane's sister.....................................

5 Tom is the best football player in this team

=> Nobody in this team..................................

Câu trả lời (2)

 • viết lại câu sau , băt đầu bằng các từ cho sẵn

  1 Yesterday the temperature was nine degrees.Today it's only six degrees

  =>It's....................................................................................................

  2 The journey takes four hours by car and five hours by train

  =>It takes the journey ...........................................................................

  3 We were very busy at work today.We are not as busy as that every day

  =>We.......................................................................................................

  4 Jane cooks better than her sister

  =>Jane's sister doesn't cook as well ....................................

  5 Tom is the best football player in this team

  => Nobody in this team is better than Tom.................................

  bởi Nguyen Bach Duong 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4 Jane cooks better than her sister

  =>Jane's sister doesn't cook as well

  5 Tom is the best football player in this team

  => Nobody in this team is better than Tom

  bởi Nguyễn Đăng Chiến 09/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan