rewrite without changing the meaning?

bởi hai trieu 23/08/2019

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi:

1.Their teacher is making them study hard

They......................................................

2. I have never been to Liverpool in my life.

Never ......................................................

3. Please don't make any noise; I'm very tired.

I'd rather......................................................

4. I'm very sad that i wasn't accepted in that group.

I'm very sad......................................................

5. " Why don't we go out for a walk?"

My father suggested......................................................

Câu trả lời (1)

 • Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi:

  1.Their teacher is making them study hard

  They........are being made to study hard...............................................

  2. I have never been to Liverpool in my life.

  Never ............in my life have i been to liverpool..........................................

  3. Please don't make any noise; I'm very tired.

  I'd rather........you didn;t make any noise..............................................

  4. I'm very sad that i wasn't accepted in that group.

  I'm very sad.............because I wasn't accepted in that group.........................................

  5. " Why don't we go out for a walk?"

  My father suggested.....that we should go out for a walk..................................................

  bởi Thương Nguyễn 23/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng