ON
YOMEDIA
VIDEO

Match the verb in column a with the noun in column b to make meaningful phrases,and write the answer in each blank

1.Express                           A. eye contact
2.Achieve                           B.a message
3.Hold                               C.your head
4.impress                           D.a question
5.Make                               E.an opinion
6.nod                                 G.a rule
7.send                                H. an answer
8.ask                                  F.a result   
9.follow                               I. a conversation
10.give                               J. other people

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1