ON
ADMICRO
VIDEO_3D

I am happy ____________ all the eaxam?

Câu 9

: I am happy ____________ all the eaxam.

A. to pass B. passe C. pass

D. passing

Câu 10

: Nick ,we’re going to a cultural event _______. Would you like to join us?

A. DIY

B. J4F

C. 2moro

D. /w

Câu 11

: There are ___________ ethnic groups in Vietnam.

A. 45

B. 54

C. 49

D. 53

Câu 12:

Does she fancy ___________ a book to the younger children?

A. reads

B. to read

C. reading

D. read

Question III : Choose the words or phrases ( A,B,C or D ) that need

correcting.( 2marks)

Câu 13

:

At 7.00

last night, Nam

watched

TV

in the

living-room

.

A

B

D

Câu 14

:

The climate

in Vietnam

is

different

of

that

in England

.

A B

C

D

Câu 15

: My brother

didn’t wear

that

uniform

since

he

left

school.

A B C D

Câu16:

Our n

eighbo

r will

look for

the garden

when

we

go on

holiday.

A B C D

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1