ADMICRO
VIDEO

Fill in the blank with a suitable word Jack has traveled a lot?

II. Hoan thanh nhung cau sau , su dung " can" hoac " be" able to

1. Jack has traveled a lot. He .................. speak six languages.

2.I haven't ...................sleep very well recently.

3. Anna .................... drive but she hasn't got a car

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • 1. Jack has traveled a lot. He can speak six languages.

    2.I haven't be sleep very well recently.

    3. Anna can drive but she hasn't got a car.

      bởi phạm văn duy 02/12/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON