Correct mistakes: Have you renteda flat already?

bởi thúy ngọc 06/09/2018

Choose the option that needs correcting.

1.Have you renteda flat already?
A B C D

2.i won't feed your dog again. he always tries biting me when i come near him.
A B C D

3.He decided puttingbroken glass on top of his wall to prevent boys from climbing over it.
A B C D

4.It is essential that this matter shuold be keep out of the newspaper.
A B C D

Câu trả lời (2)

 • Choose the option that needs correcting.

  1.Have you rented a flat already=>yet?
  A B C D

  2.i won't feed your dog again. he always tries biting=>to bit me when i come near him.
  A B C D

  3.He decided putting =>to putbroken glass on top of his wall to prevent boys from climbing over it.
  A B C D

  4.It is essential that this matter should be keep=>kept out of the newspaper.
  A B C D

  bởi Một Miếng Cắn 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 already=>yet

  2 biting=>tobit

  3 putting=>to put

  4 keep=>kept

  bởi Trịnh Đức Anh 07/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan