ADMICRO
UREKA

Câu phát biểu 1.Mrs Lan said:"All the student will

Câu phát biểu

1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

5.Brian said:"She doesn't buy this book"

6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

7.Robert said to Ann:"I can help you"

8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

12.Mrs Green said:"I must clean the house"

13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

14.She said:"I met her yesterday"

15.He said to him:"I can't speak English"

16.She said to him:"I live here with my preants"

17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

19.The police said to us:"You can't park your car here"

20.He said,"I like this song"

He said

21."I will go home tomorrow,"said Tom

Tom

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

  --->Mrs Lan said that all the student would have an assignment.

  2.Nam said to Lan:"You can borrow this book from the library"

  ---> Nam said to Lan that Lan could borrow that book from the library.

  3.The student said:"I have to try best to win the scholarship"

  ---> The student said that he had to try best to win the scholarship.

  4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

  ---> Allen said that Allen might visit Allen's grandmother the next day.

  5.Brian said:"She doesn't buy this book"

  ---> Brian said that she didn't buy that book.

  6.Mary and Trang said:"We didn't buy these books yesterday"

  ---> Mary and Trang said that they hadn't bought those books the day before.

  7.Robert said to Ann:"I can help you"

  ---> Robert said to Ann that he could help Ann.

  8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

  ---> She said to him that she was going to bring him a cake that night.

  9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

  ---> Mrs Lan said to her son that she had to do a lot of housework.

  10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

  ---> Trang said to her father that she would come back home the next week.

  11.My pen pal said:"It is raining all day here"

  ---> My pen pal said that it was raining all day there.

  12.Mrs Green said:"I must clean the house"

  ---> Mrs Green said that she had to clean the house.

  13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

  ---> Carol said to her mother that she had already done her homework.

  14.She said:"I met her yesterday"

  ---> She said that she had met her the day before.

  15.He said to him:"I can't speak English"

  --->He said to him that he couldn't speak English.

  16.She said to him:"I live here with my preants"

  ---> She said to him that she lived there with her preants.

  17.The children said to their mother:"We went swimming yesterday"

  ---> The children said to their mother that they had went swimming the day before.

  18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

  ---> The teacher said that we would have a test the next day.

  19.The police said to us:"You can't park your car here"

  ---> The police said to us that we couldn't park our cả there

  20.He said,"I like this song"

  --->He said that she liked that song.

  21."I will go home tomorrow,"said Tom

  -->Tom said that he would go home the next day.

  Bạn ơi không biết có phải chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp không nữa nên làm bừa đúng thì tick mk cái nha. À bạn còn viết sai nhiều lỗi chính tả nữa nên mk chỉ chỉnh được vài cái thoy ko biết đúng không nữa.

    bởi nguyen nhi 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF