ADMICRO
UREKA

Arrange the adjectives in brackets in the correct order: Mrs.Thanh has a (black/long/straight) hair. -> Mrs.Thanh has..........

Arrange the adjectives in brackets in the correct order

1.Mrs.Thanh has a (black/long/straight) hair. -> Mrs.Thanh has..........

2.It is a ( wooden / round ) table -> It is......

3.She is wearing a (green/new/beautiful) dress -> she is........

4.What a ( sunny/lovely) day! -> .........

5,My uncle lives in a( old/lovely/smaill) house. -> my uncle........

6.That girl has ( blue/nice/big) eyes. -> that girl.....

7.He gave me ( black /leather) gloves -> he

8. My teacher has a ( round/pink/smaill) face -> my teacher......

9 . It's a ( small/metal/black) box -> It's......

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Arrange the adjectives in brackets in the correct order

  1.Mrs.Thanh has a (black/long/straight) hair. -> Mrs.Thanh has A LONG STRAIGHT BLACK.

  2.It is a ( wooden / round ) table -> It is A ROUND WOODEN TABLE.

  3.She is wearing a (green/new/beautiful) dress -> she is WEARING A BEAUTIFUL NEW GREEN DRESS.

  4.What a ( sunny/lovely) day! -> WHAT A LOVELY SUNNY DAY.

  5,My uncle lives in a( old/lovely/smaill) house. -> my uncle LIVES IN A LOVELY SMALL OLD HOUSE.

  6.That girl has ( blue/nice/big) eyes. -> that girl HAS NICE BIG BLUE EYES.

  7.He gave me ( black /leather) gloves -> he HAEV ME BLACK LEATHER GLOVES.

  8. My teacher has a ( round/pink/smaill) face -> my teacher HAS A SMALL ROUND PINK FACE.

  9 . It's a ( small/metal/black) box -> It's A SMALL BLACK METAL BOX.

    bởi Nguyễn Thi Phương Thoa 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF