ON
YOMEDIA
VIDEO

Cấu trúc nhà nước đơn nhất

Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (3)

 
 
 
 • Cấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các chính quyền nhà nước ở địa phương.

  Sự khác biệt cơ bản giứa cấu trúc NN đơn nhất và các NN liên bang:

  *Nhà nước đơn nhất

  Nhà nước đơn nhất: là nhà nước có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất, các bộ phận hợp thành nhà nước: các đơn vị hành chính lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở TW với các cơ quan nhà nước ở địa phương. VD: Lào, VN, TQ…

  • Gồm 1 nhà nước
  • Có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất
  • Có 1 hệ thống cơ quan nhà nước, có 1 hệ thống pháp luật.
  • Công dân có 1 quốc tịch.


  *Nhà nước liên bang

  Nhà nước liên bang: gồm hai hay nhiều nước thành viên hợp thành. Nhà nước liên bang có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng, có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật, công dân có hai quốc tịch. VD: Mỹ, Liên Xô (cũ)…

  • Gồm 2 hay nhiều nhà nước thành viên hợp thành
  • Có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng
  • Có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật.
  • Công dân có 2 quốc tịch.
    bởi hai trieu 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một nhà nước đơn nhất hay nhất thể là một kiểu nhà nước quản lý bởi một bộ máy hay cơ chế duy nhất, trong đó chính quyền trung ương là tối cao và các chính quyền địa phương (đơn vị hành chính cấp dưới) chỉ có các quyền hạn nhất định mà chính quyền trung ương ủy thác. Hình thái này cũng được gọi là nhà nước tập quyền.

  Phần lớn các quốc gia trên thế giới có hệ thống nhà nước đơn nhất. Trong số 193 quốc gia thành viên của LHQ, 165 quốc gia được điều hành bởi một nhà nước đơn nhất.

  Trong một quốc gia có hệ thống nhà nước đơn nhất, đơn vị hành chính cấp dưới có thể được thành lập hoặc bị bãi bỏ, sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp dưới khác và các quyền hạn của nó có thể được mở rộng hay thu hẹp theo quyết định của chính quyền trung ương. Mặc dù quyền lực chính trị có thể được chuyển giao thông qua việc chuyển giao quyền lực cho các chính quyền địa phương theo quy chế, nhưng chính quyền trung ương vẫn là tối cao; nó có thể can thiệp vào tất cả các hoạt động của chính quyền được phân quyền hoặc cắt giảm quyền hạn của họ.

    bởi -=.=- Gia Đạo 27/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1