Tại sao yếu tố văn hiến được đưa lên đầu tiên

bởi Lê Chí Thiện 19/09/2018

đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu :

Như nước Đại Việt ta từ trước ,

..............................................

Song hào kiệt đời nào cũng có .

hãy giải thích tại sao khi bàn về độc lập chủ quyên của dân tộc Đại Viet, Nguyễn Trãi đã đưa yếu tố văn hiến lên đầu tiên

Câu trả lời (1)

  • Khi bàn về độc lập chủ quyền, Nguyễn Trĩa đưa yếu tố Văn hiến lên đầu tiên vì:

    + Văn hiến là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của một đất nước độc lập.

    + Tác giả muốn khẳng định rằng nước ta có từ thuở xa xưa không hề xuất phát từ một bộ phận của bất kì một nước nào khác.

    bởi Nguyễn Yên 19/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan