can you helf me ?

bởi Thanh Bình ngày 19/12/2017

In your country, is adult education seen as normal or something new?

Câu trả lời (1)

  • It's normal or new that depends on each person' thought.

    bởi Lê Minh ngày 02/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan