YOMEDIA

Hỏi đáp Sinh Học Lớp 8

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

 • A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

  B. Nơron cảm giác và nơron vận động

  C. Noron liên lạc và nơron cảm giác

   D. Nơron liên lạc và nơron vận động 

  27/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Hình thái

  B. Tuổi thọ

  C. Chức năng

  D. Cấu tạo 

  28/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. 3 yếu tố

  B. 4 yếu tố

  C. 5 yếu tố

  D. 6 yếu tố 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

  B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

  C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

  D. Tiếp nhận và trả lời kích thích 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, xinap.

  B. Thân, sợi trục, cúc tận cùng.

  C. Thân, sợi trục, đuôi gai.

  D. Thân, sợi trục, đuôi gai, xinap. 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Bảo vệ và nâng đỡ

  B. Bảo vệ và co giãn

  C. Tiếp nhận và trả lời các kích thích

  D. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Mô thần kinh

  B. Mô cơ

  C. Mô liên kết

  D. Mô biểu bì 

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin

  B. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước

  C. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết

  D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng 

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. 5 loại

  B. 4 loại

  C. 3 loại

  D. 2 loại 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

  B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng

  C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

  D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Có chu kì kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày

  B. Đi bằng hai chân

  C. Nuôi con bằng sữa mẹ

  D. Xương mặt lớn hơn xương sọ 

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. Đười ươi

  B. Khỉ đột

  C. Tinh tinh

  D. Culi 

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

cached getFaqList PC 10.20.1.99 : H247NET3_FAQ_LISTsinhhoc_lop8