YOMEDIA
VIDEO

Vì sao ở Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 1: Vì sao ở Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? Nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng mười Nga năm 1917?

Câu 2: Trình bày nguyên nhân ,hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

Câu 3 : Kinh tế Mỹ phát triển trong những năm 20 của thế kỉ 20 như thế nào? Vì sao Mỹ thoát khoirkhungr hoảng kinh tế 1929-1933.

Câu 4: Lập bảng thống kê phong trào giải phóng dận tộc ở châu Á . Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh dành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1

  Vì Cuộc cách mạng lần thứ nhất vào tháng 2/1917 nhằm lật đổ chế độ PK Nga Hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Cuộc cách mạng này do Lênin và Đảng Bôsêvich lãnh đạo, lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Cuộc cách mạng này mang tính chất là cách mạng DCTS kiểu mới.
  Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền // tồn tại ở nước Nga: Một là chính quyền Xô viết của Công - Nông, và 2 là chínhphủ lâm thời Tư sản(chính phủ của giai cấp bóc lột), vì vậy, Lênin và Đảng Bôsêvich đặt ra nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời Tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay Vô sản. Vì vậy cuộc cách mạng lần thứ 2 bùng nổ vào tháng Mười năm 1917 và đó là cuộc cách mạng XHCN.

  Ý nghĩa

  Đối với nước Nga :

  • Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .
  • Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .

  Đối với thế giới :

  • Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.
  • Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .
  • Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước
    bởi cao quốc đại 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1